Các đơn hàng văn phòng phẩm sẽ được giao miễn phí

Chính sách ưu đãi: Tổng đơn hàng VPP > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng

Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng

Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng

(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)